8 d’octubre de 2014

Aproven el nou pla director de les construccions agrícoles tradicionals de l'Ebre, que permetrà ampliar les casetes existents


GANDESA (Terra Alta).- La comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat aquest dimarts provisionalment el Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre, els masets, amb l'objectiu principal de posar en valor i regular aquestes edificacions pròpies del sòl rural de la zona. Durant el tràmit d'informació pública del pla s'han rebut 32 escrits d'al·legacions, 24 dels quals presentats per ens locals i vuit per particulars. Respecte al text inicial, s'ha admès l'ampliació de les construccions existents i s'ha fixat una alçada màxima de cinc metres per als masets de nova construcció, des del punt més baix del terreny fins a la coberta.

Als efectes del PDU s'entén per maset aquella edificació rural vinculada a una explotació agrícola que servia principalment per a l'emmagatzematge dels estris i productes de conreu i d'aixopluc. El seu valor no recau tant en les característiques individuals de cada edifici com en el fet de pertànyer a un conjunt edificat que forma part d'un paisatge i a l'ús tradicional agrícola i de lleure familiar propi de les Terres de l'Ebre.

Aquesta importància paisatgística i de suport a l'ús agrícola, i l'arrelament tradicional en el territori d'aquest tipus d'edificació, ha desembocat en una demanda, per part dels ebrencs, de dotar-se de la figura urbanística necessària per preveure la preservació dels masets existents i la regulació de possibles noves construccions, tal i com fa el PDU. També vetlla perquè aquestes construccions no derivin cap a altres usos no compatibles amb el sòl no urbanitzable.

Especificacions per masets nous i existents

Durant el tràmit d'informació pública del PDU, s'han rebut un total de 32 escrits d'al·legacions, 24 dels quals han estat presentats per ens locals i vuit per particulars. Com a resultat d'aquestes al·legacions, i dels informes sol·licitats a organismes competents en la matèria, s'han introduït diversos canvis en el text aprovat inicialment el febrer.

Pel que fa a les finques, s'amplia el llistat de les àrees no edificables a terrenys inclosos en els parcs naturals i zones amb riscos i es compatibilitza en una mateixa finca una edificació de les regulades pel PDU amb altres de naturalesa agrícola. A més, s'ha acordat la desvinculació de la finca mínima per a la construcció d'un nou maset de les unitats mínimes de conreu -de regadiu i secà-, tot establint una condició especial pels arrossars del delta de l'Ebre.

Pel que fa a les edificacions, s'admet l'ampliació de les construccions existents, tot aplicant els mateixos requeriments que a les d'obra nova. A les casetes d'eines i a l'espai secundari dels masets s'admet, a més de la porta d'accés, una petita obertura addicional.

Els masets de nova construcció tindran una alçada màxima de cinc metres des del punt més baix del terreny a la coberta i, en aquests casos, s'estableix una distància mínima de camins de deu metres. En els masets s'admeten enramades, porxos i rafals i superfície pavimentada annexa de com a màxim 12m2 i a les casetes d'eines s'admeten enramades de fins a 6 m2. També s'estableix una regulació concreta per a la construcció de corrals adossats als masets.

Per tal d'assolir la finca mínima requerida per construir un nou maset, la nova normativa fixa un màxim de dues parcel·les cadastrals discontínues. També s'admet la construcció de barbacoes d'obra com a part del volum edificat del maset. Finalment, es preveu la finca mínima en conreu de secà en sòls de protecció especial en 4,5 hectàrees i es fixa la prescripció de justificar les necessitats tècniques i funcionals de l'explotació agrícola que han de permetre l'ampliació fins a un màxim de 60 m2 l'ocupació màxima del nou maset.

El PDU dels masets rebrà el vistiplau definitiu en una propera Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC), la signarà el conseller de Territori i Sostenibilitat i, posteriorment, es publicarà al DOGC per a la seva entrada en vigor.

Via ACN

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

NORMES D'ÚS
La Marfanta permet els lectors registrats deixar-hi comentaris a cadascuna de les entrades. Amb tot, no s'acceptaran opinions que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts amenaçadors o de caràcter sexista, racista o xenòfob, que seran eliminats quan siguin localitzats o notificats per algun usuari. Així La Marfanta no es fa responsable dels comentaris que facin els visitants, ni tampoc de les violacions dels drets de la propietat intelectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.

Disqus for Marfanta