26 de novembre de 2014

'Assessorament hipotecari, la clau', article de Marc Puigdomènech


Signar una hipoteca és una decisió que repercuteix econòmicament durant gran part de la vida. Malgrat això, en el passat i encara ara, moltes persones contracten crèdits o préstecs hipotecaris sense assessorament, sense ser conscients de l’impacte que poden arribar a tenir. Com a deutors, assumeixen una responsabilitat civil personal i il·limitada, ignorant sovint les conseqüències que això comporta.

Davant de qualsevol problema judicial, ningú dubta que cal buscar experts per afrontar-lo. És més: en molts casos, la legislació els hi obliga. En un judici verbal civil per una quantitat a partir de 2.000€ és imprescindible ser assistit per advocat i procurador. Però per contractar una hipoteca de 200.000€ a 30 anys, que amb un interès del 3% implica uns interessos de més de 100.000€, no existeix cap mecanisme d’assessorament obligatori previ.

El consell d’un professional independent seria la manera per garantir que tothom sap a què es compromet en signar una hipoteca. Malgrat tot el que s’ha publicat, encara hi ha persones que creuen que retornant l’habitatge queden lliures de deute. Si bé la dació en pagament està contemplada a la llei hipotecària des de fa dècades (article 140), cal pactar-la en l’escriptura, i fins fa poc cap entitat financera oferia préstecs amb aquestes condicions. Ara s'aplica amb efectes retroactius en casos particulars, per acord de les parts o en aplicació del “Codi de bones pràctiques bancàries” establert el 2012, però en condicions molt limitades.

Fins i tot gent informada i amb alt nivell d’estudis ha signat clàusules que desconeixia, descobrint després sorpreses imprevistes. Si l’assessorament fos obligatori a partir d’una determinada quantitat, posaria més difícil als bancs la utilització de clàusules abusives, com són algunes relatives al sòl mínim de tipus d’interès, al venciment anticipat per impagament, o als interessos de demora. Però a banda d’aquestes en concret, permetria fer front a l’opacitat general en les condicions de préstecs i crèdits hipotecaris, que ni notaris ni registradors han esvaït fins ara. I més enllà del suport jurídic, un assessor extern contribuiria a evitar situacions de sobreendeutament que el sistema financer ha potenciat en el passat, en comptes d’evitar-les. Aquesta problemàtica, combinada amb l’actual crisi econòmica, és causa dels greus problemes que pateixen moltes famílies per fer front a la quota hipotecària.

Per tant, si esteu pensant en signar una hipoteca, faríeu bé de buscar assessorament independent fora de l’oficina bancària. Als bancs hi treballen molts professionals excel·lents en qui es pot confiar, però l’experiència ha demostrat que no és així respecte les entitats financeres com a institució. Ara bé, si ja teniu hipoteca però no podeu arribar a final de mes, intenteu renegociar el deute amb l’entitat. I en cas que aquesta opció no prosperi, podeu dirigir-vos al servei d’Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

Marc Puigdomènech i Ramió 
és politòleg i tècnic d’habitatge, assessor d'Ofideut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

NORMES D'ÚS
La Marfanta permet els lectors registrats deixar-hi comentaris a cadascuna de les entrades. Amb tot, no s'acceptaran opinions que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts amenaçadors o de caràcter sexista, racista o xenòfob, que seran eliminats quan siguin localitzats o notificats per algun usuari. Així La Marfanta no es fa responsable dels comentaris que facin els visitants, ni tampoc de les violacions dels drets de la propietat intelectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.

Disqus for Marfanta