6 de febrer de 2006

Les conclusions de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària sobre el cas del fosfat bicalci

La presència de radionúclids d’origen natural al fosfat bicàlcic és coneguda d’antuvi i forma part del conjunt de radiacions d’origen natural. No ens trobem, doncs, davant un episodi de contaminació radioactiva provinent de fonts artificials.
Les quantitats d’isòtops radioactius naturals que s’esmenten en els resultats analítics de les tres mostres de fosfat bicàlcic analitzades pel CRIIRAD són superiors a les trobades a la literatura científica per a aquest producte.
El fosfat bicàlcic, per a alimentació animal, fabricat per Ercros compleix els requisits legals establerts a la normativa de la Unió Europea, sent sotmès, amb regularitat, als controls analítics requerits per la mateixa sobre radioactivitat artificial, realitzats pel Servei de Radioprotecció del Centre Nacional de Sanitat Ambiental de l’Institut de Salut Carles III (Ministeri de Sanitat i Consum).
Una primera avaluació provisional de les dades aportades per les esmentades anàlisis no mostren una situació preocupant. Malgrat això, es considera convenient estudiar el tema amb més profunditat, millorant la representativitat estadística de la mostra.
La simulació de riscos per a la salut, feta pel CRIIRAD a partir dels resultats analítics, conté alguns defectes metodològics que haurien de ser solucionats per a poder fer una veritable avaluació dels riscos per a la salut de les persones.

El fosfat bicàlcic a l’alimentació animal

El fosfat bicàlcic és, en alimentació animal, una matèria primera utilitzada com a font de minerals (calci i fòsfor). En els darrers anys, però, està essent substituït progressivament pel fosfat monocàlcic, fonamentalment per qüestions mediambientals (eliminació de residus de fosfat amb les dejeccions).
El fosfat bicàlcic s’utilitza, bàsicament, en els pinsos destinats a espècies monogàstriques (porc, aviram i conills) en quantitats variables, segons l’espècie i l’estat productiu, que van del 0,5% a l’1%.
Segons les estadístiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, l’any 2004 es van utilitzar 7.171.388 tones de matèries primeres destinades a l’alimentació animal, de les quals 36.477 tones (0,5% del total) corresponen al fosfat bicàlcic.

El fosfat bicàlcic com a producte alimentari

Al marge d’alguns usos com a fertilitzant agrícola, el fosfat bicàlcic s’utilitza en alimentació humana i animal amb diverses funcions entre les que destaca la de ser font de calci i de fòsfor. Les dosis d’incorporació als aliments destinats al consum humà estan regulades per una directiva de la Unió Europea, transposada al dret espanyol pel RD 142/2002 i la seva puresa s’ha d’ajustar als requisits establerts a nivell comunitari (Ordre SCO/1512/2003).


Llegiu tot el comunicat oficial, clicant aquí mateix.

Cap comentari:

Publica un comentari

NORMES D'ÚS
La Marfanta permet els lectors registrats deixar-hi comentaris a cadascuna de les entrades. Amb tot, no s'acceptaran opinions que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts amenaçadors o de caràcter sexista, racista o xenòfob, que seran eliminats quan siguin localitzats o notificats per algun usuari. Així La Marfanta no es fa responsable dels comentaris que facin els visitants, ni tampoc de les violacions dels drets de la propietat intelectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.

Disqus for Marfanta