7 d’octubre de 2014

El govern aprova un decret per millorar la lluita contra plagues com la del caragol maçana


BARCELONA.- El Govern ha aprovat aquest dimarts un nou decret que fixa diverses mesures per evitar la introducció i propagació a Catalunya de plagues especialment perilloses per als vegetals i productes vegetals, com ara el caragol poma. Segons l'executiu català, actualment hi ha un increment de circulació de material vegetal entre països que fa més fàcil l'entrada d'organismes nocius, per la qual cosa cal disposar d'un marc que permeti adoptar de manera més àgil i ràpida les mesures obligatòries de lluita. Així, la norma preveu adaptar l'actual normativa catalana a la normativa europea i estatal. També estableix la necessitat que els particulars portin a terme actuacions de control i seguiment de les plagues.

Es calcula que la població afectada pel Decret és aproximadament de 56.996 unitats, entre titulars d'explotacions agràries (55.096), empreses de jardineria (500) i titulars de vivers (1.400). El decret fixa la necessitat de portar a terme diverses actuacions per part dels propietaris o responsables d'espais agraris i forestals o d'àrees verdes no agràries, d'empreses proveïdores de material vegetal i els professionals del sector de la jardineria.

La normativa determina que cal vigilar i mantenir el correcte estat fitosanitari dels cultius, plantacions i collites, vegetals, productes vegetals, masses forestals i àrees verdes no agràries de les quals són titulars o que estan sota la seva responsabilitat, així com dels materials connexos objecte de comerç que puguin facilitar la propagació dels organismes nocius especialment perillosos per als vegetals

També hauran de facilitar tota classe d'informació sobre l'estat fitosanitari de les plantacions, vegetals i productes vegetals, quan sigui requerida pel departament competent en matèria de sanitat vegetal. A més, estaran obligats a notificar al departament competent en la matèria, per qualsevol mitjà admissible en dret que permeti una comunicació al més immediata possible, tota aparició atípica o símptomes d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.

A més, els afectats hauran d'aplicar les mesures obligatòries que s'estableixin per part del departament competent en sanitat vegetal, que preveu el Decret. També es podrà qualificar d'utilitat pública la lluita contra els organismes nocius especialment perillosos per als vegetals, en especial en els supòsits en què la lluita pugui tenir repercussions importants en l'àmbit de Catalunya per raó de la seva intensitat, extensió i tècniques requerides, el ritme d'extensió de la seva propagació, o ateses les greus pèrdues econòmiques i danys mediambientals que puguin provocar.

Finalment, el Decret defineix el conreu abandonat i obliga als titulars a arrencar i destruir els cultius, plantacions i collites abandonades. En aquest sentit, actualment a Catalunya ja hi ha normes que obliguen a la destrucció i arrencada de conreus abandonats en plantacions de vinya, cítrics i fruiters.

El Govern n'informarà a l'Estat i, aquest, a Europa

Segons el Decret, el director general competent en la matèria podrà adoptar mesures cautelars de lluita d'un organisme nociu mitjançant una resolució. En els casos de les empreses proveïdores de material vegetal la resolució serà dictada pel director general dels serveis territorials competents del departament. A continuació, el director general ho notificarà a l'Estat, i aquest directament a la Comissió i a la resta d'Estats.

A més, la modificació de la normativa permetrà donar resposta a la necessitat de declarar d'utilitat pública la lluita contra el foc bacterià. La normativa actual és poc flexible i no permet realitzar mesures eficients per combatre'l, segons el Govern.

Via ACN

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

NORMES D'ÚS
La Marfanta permet els lectors registrats deixar-hi comentaris a cadascuna de les entrades. Amb tot, no s'acceptaran opinions que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts amenaçadors o de caràcter sexista, racista o xenòfob, que seran eliminats quan siguin localitzats o notificats per algun usuari. Així La Marfanta no es fa responsable dels comentaris que facin els visitants, ni tampoc de les violacions dels drets de la propietat intelectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.

Disqus for Marfanta